• PDF

Oferta na realizację zadania publicznego - Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację turniejów piłkarskich

Zgodnie z art.19a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  /Dz.U z 2014r. poz.1118 ze zm./
zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego
,,Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację turniejów piłkarskich"
W/w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni od dnia 20.05.2016r. do dnia 27.05.2016r.

Zgodnie z art.19a ust.4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.

 

Treść oferty [PDF]