• PDF

REALIZACJA PROGRAMU „YOUNGSTER PLUS”

  • Piątek, 10.06.2016 r.

youngsterZgodnie z postanowieniami umowy o współpracy w ramach programu YOUNGSTER PLUS Gmina Wałcz informuję, że w roku szkolnym 2015/2016, wzorem z lat ubiegłych,  realizowano w Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie  program „YOUNGSTER PLUS”. W dniu 24.04.2015 r. została podpisała Umowę o współpracy pomiędzy Gminą Wałcz a Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” na rzecz realizacji Programu Youngster Plus.

Youngster Plus to Program wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich poprzez naukę języka angielskiego, realizowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Wydawnictwem Macmillan.
Program skierowany do uczniów klas III Gimnazjum, realizowany był w Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie.  Obejmował realizację zajęć pozalekcyjnych o łącznym wymiarze 90 godzin lekcyjnych. Zajęcia prowadzone były w oparciu o autorski program nauki języka angielskiego Wydawnictwa Macmillan oraz o podręczniki sfinansowane przez Fundusz. Szkoła wraz z podręcznikami otrzymała wyposażenie biblioteki szkolnej, m.in. słowniki, pomoce dydaktyczne w formie audio i video. W ramach Programu uczniowie poddawani byli wstępnym testom plasującym. Wyposażeni zostali w komplety nowoczesnych materiałów do nauki języka obcego w szkole. Fundusz dodatkowo organizował konkursy, w ramach których przyznawane są nagrody za osiągnięcia w nauce dla uczniów oraz za osiągnięcia w nauczaniu dla nauczycieli.
Po ukończeniu dwóch semestrów uczniowie otrzymują certyfikaty wystawione przez Wydawnictwo Macmillan i Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Nauczyciel uczestniczyli w obowiązkowym szkoleniu metodycznym i motywacyjnym, doskonalącym ich warsztat pracy. W projekcie uczestniczyło 42 uczniów Gimnazjum im. ks. Jana  Twardowskiego w Chwiramie.  Zajęcia prowadziły  Pani Justyna Gruszka, Anna Pietraszkiewicz i Olga Zacharczuk.
Finansowa realizacja zadania:

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej finansuje w ramach Programu:

1.    Zestawy dla uczniów (podręcznik, zeszyt ćwiczeń).
2.    Koszty niezbędnych szkoleń dla nauczyciela.
3.    Utrzymanie i bieżące funkcjonowanie platformy e-learningowej.
4.    Część wynagrodzenia nauczyciela prowadzącego zajęcia: 2 070,00 zł.

Wkład Gminy Wałcz:

1.    Pozostała część wynagrodzenia nauczyciela wraz z wymaganymi składkami: 10.350,00 zł.

Sekretarz Gminy Wałcz

Joanna Mackiewicz