• PDF

Oferta na realizację zadania publicznego - Letni Turniej Piłki nożnej i siatkowej o Puchar Wójta Gminy Wałcz

Zgodnie z art.19a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  /Dz.U z 2014r. poz.1118 ze zm./ zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego ,,Letni Turniej Piłki nożnej i siatkowej o Puchar Wójta Gminy Wałcz".  W/w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni od dnia 15.07.2016r. do dnia 22.07.2016r.

Zgodnie z art.19a ust.4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.

 

Treść opferty: [PDF]