• PDF

Oferta na realizację zadania publicznego - Sport dla wszystkich na terenie Gminy Wałcz

Zgodnie z art.19a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  /Dz.U z 2014r. poz.1118 ze zm./ zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego:
,,Sport dla wszystkich na terenie Gminy Wałcz"
W/w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni od dnia 16.08.2016r. do dnia 22.08.2016r.

Zgodnie z art.19a ust.4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.

Treść oferty do pobrania [PDF]