• PDF

Oferta na realizację zadania publicznego - Szkolenie i udział dzieci w turniejach piłkarskich

Zgodnie z art.19a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  /Dz.U z 2014r. poz.1118 ze zm./zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego
,,Szkolenie i udział dzieci w turniejach piłkarskich"

W/w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni od dnia 02.09.2016r. do dnia 08.09.2016r. Zgodnie z art.19a ust.4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.

Treść oferty do pobrania [PDF]