• PDF

Nowe wzory dokumentów

Uprzejmie informujemy o opublikowaniu Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań --> http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1300/1 Wchodzi ono po upływie 14 dni od ogłoszenia, czyli od 2 września 2016r.

 

- SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO.PDF

- SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO.RTF

- UMOWA.PDF

- UMOWA.RTF

- OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.PDF

- OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.RTF

- HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.PDF

- HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.RTF

- PRZEWIDYWANA KALKULACJA KOSZTÓW.PDF

- PRZEWIDYWANA KALKULACJA KOSZTÓW.RTF