• PDF

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego KUMA

Zgodnie z art. 19a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2016r. poz. 239 i 395/ zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: ,,Zimowy obóz sportowo-rekreacyjny".

W/w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni od dnia 12.01.2017r. do dnia 18.01.2017r.

Zgodnie z art. 19a ust.4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.

 

Treść oferty [PDF]