• PDF

Oferta realizacji zadania publicznego - "Rozpowszechnianie Sportu Szkolnego w Gminie Wałcz. Organizacja obozu sportowego - udział w testach sportowych".

Zgodnie z art. 19a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2016r. poz. 239 i 395/ zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: ,,Rozpowszechnianie Sportu Szkolnego w Gminie Wałcz. Organizacja obozu sportowego - udział w testach sportowych".

W/w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni od dnia 18.01.2017r. do dnia 24.01.2017r. Zgodnie z art. 19a ust.4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.

Treść oferty [PDF]