• PDF

Oferta realizacji zadania publicznego: "Zimowy obóz sportowo-rekreacyjny"

Zgodnie z art. 19a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2016r. poz. 239 i 395/ zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: ,,Zimowy obóz sportowo-rekreacyjny"

W/w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni od dnia 05.01.2018r. do dnia 11.01.2018r.

Zgodnie z art. 19a ust.4, każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.