• PDF

Oferta realizacji zadania publicznego: Wyjazd na Mistrzostwa w orientacji i Radioorientacji sportowej

Zgodnie z art. 19a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2016r. poz. 1817/ zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: ,,Wyjazd na Mistrzostwa w orientacji i Radioorientacji sportowej"
W/w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni od dnia 23.02.2018r. do dnia 01.03.2018r.
Zgodnie z art. 19a ust.4, każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.

Oferta.pdf