• PDF

Oferta realizacji zadania publicznego: Wyjazd na zawody sportowe.

Zgodnie z art. 19a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2016r. poz. 1817/ zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: ,,Wyjazd na zawody sportowe"
W/w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni od dnia 27.02.2018r. do dnia 06.03.2018r.

Zgodnie z art. 19a ust.4, każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.

Treść oferty [PDF]