• PDF

Konsultacje_EU

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki"


Zapraszamy mieszkańców naszego obszaru na konsultacje dotyczące naborów wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W najbliższym czasie planowane jest ogłoszenie naborów wniosków na następujące przedsięwzięcia:

1. Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej
2. Rozwijanie działalności gospodarczej
3. Zachowanie dziedzictwa lokalnego
4. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
5. Budowa i przebudowa dróg gminnych i powiatowych
6. Promowanie obszaru LSR

Kalendarz dyżurów Lokalnej Grupy Działania