• PDF

Oferta realizacji zadania publicznego: IX Wałecki Maraton MTB

Zgodnie z art. 19a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2016r. poz. 239 i 395/ zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: ,,IX Wałecki Maraton MTB"

W/w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni od dnia 18.04.2018r. do dnia 24.04.2018r.

Zgodnie z art. 19a ust.4, każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.