• PDF

Sołectwa i miejscowości

Gmina Wałcz jest jedną z pieciu jednostek samorzadu terytorialnego wchodzącego w skład powiatu wałeckiego. Na terenie gminy znajduje  się 65 miejscowości z których 33 to wsie sołeckie:
Brzezinki, Chude, Chwiram, Czechyn, Dębołęka, Dobino, Dzikowo, Golce, Gostomia, Górnica, Karsibór, Kłębowiec, Kolno, Kłosowo, Laski Wałeckie, Lubno, Łąki, Ługi Wałeckie, Nakielno, Ostrowiec, Popowo, Prusinowo, Przybkowo, Rudki, Rutwica, Różewo, Strączno, Szwecja, Swiętosław, Wałcz II, Wiesiółka, Witankowo i Zdbice.
Wsie wchodzące w skład gminy okalaja wieńcem tereny miasta Wałcz w którym znajduje się siedziba władz gminy. Pod względem liczby mieszkańców wyróżniają się wsie Różewo, Karsibór, Szwecja, Strączno, Chwiram oraz Kłębowiec.