Najbliższe imprezy
 • PDF
 • Drukuj

Jubileusz 50-lecia.

d1mW dniu 4 listopada 2015 r. Wójt Gminy Wałcz Jan Matuszewski w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał uroczystego wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Uroczystość odbyła się w Sali Narad Urzędu Gminy.

50 rocznica pożycia małżeńskiego Państwa Anny i Tadeusza, mieszkańców miejscowości Rudki była okazją do wspomnień oraz spotkania w gronie czteropokoleniowej rodziny. Dostojnym Jubilatom złożono najserdeczniejsze i najszczersze życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności i samych radosnych dni.

 • PDF
 • Drukuj
 • Środa, 04.11.2015 r.

biegjesieni2015

 • PDF
 • Drukuj

Finał kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł"

 • Piątek, 02.10.2015 r.
Gmina Wałcz w miesiącu sierpniu 2015 roku została uhonorowana medalem Zachowaj Trzeźwy Umysł za wyjątkową aktywność i podejmowanie godnych naśladowania działań w dziedzinie profilaktyki alkoholowej i narkotykowej.

Lucyna Niespodziana otrzymała Certyfikat poświadczający członkostwo w Kapitule „Trzeźwego Umysłu” 2015-2016 prestiżowym projekcie skupiającym najaktywniejszych koordynatorów ds. rozwiązywania problemów alkoholowych z całej Polski (jedna osoba z województwa)

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” to ogólnopolska akcja zajmująca się problemem profilaktyki uzależnień, organizowana jest przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych z Poznania.

Kampania kierowana jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów a także ich rodziców, nauczycieli, kierowców i sprzedawców alkoholu. Kampania promuje trzeźwość, sport i zdrowie,informując o negatywnych skutkach sięgania po alkohol i używki oraz zachęca do asertywnych postaw.


Każdego roku do Naszej Gminy trafiają pakiety edukacyjne w postaci różnorodnych kolorowych i atrakcyjnych wydawnictw. Pomoce profilaktyczne dla szkół są z roku na rok coraz lepiej wykorzystywane.

Uczestnicy kampanii mają również możliwość uczestnictwa w konkursach, festynach,turniejach sportowych, imprezach rekreacyjnych. Jest to organizowane wszystko po to, aby w atrakcyjny i skuteczny sposób przekonywać młodych, by zachowali trzeźwość i rozsądek.

 • PDF
 • Drukuj
 • Czwartek, 27.08.2015 r.

biegrodzinny

Więcej…

Strona 10 z 19