Ważne komunikaty
 • PDF
 • Drukuj

REALIZACJA PROGRAMU „YOUNGSTER PLUS”

 • Piątek, 10.06.2016 r.

youngsterZgodnie z postanowieniami umowy o współpracy w ramach programu YOUNGSTER PLUS Gmina Wałcz informuję, że w roku szkolnym 2015/2016, wzorem z lat ubiegłych,  realizowano w Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie  program „YOUNGSTER PLUS”. W dniu 24.04.2015 r. została podpisała Umowę o współpracy pomiędzy Gminą Wałcz a Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” na rzecz realizacji Programu Youngster Plus.

Więcej: REALIZACJA PROGRAMU „YOUNGSTER PLUS”

 • PDF
 • Drukuj
 • Czwartek, 12.05.2016 r.

Mammobus w Twojej miejscowości.

Zadbaj o swoje zdrowie na wiosnę!

Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich –  dwóch projekcji każdej piersi. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju – wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia.

Więcej: Zadbaj o swoje zdrowie na wiosnę !

 • PDF
 • Drukuj

Ankieta na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Wałcz na lata 2016-2025

 • Piątek, 22.04.2016 r.

Szanowni Państwo,

w związku z trwającymi pracami nad stworzeniem nowej Strategii Rozwoju Gminy Wałcz na lata 2016-2025, uprzejmie prosimy Państwa o wypełnienie poniższej ankiety.
Państwa opinie, jako cenne i ważne źródło informacji na temat konkretnych potrzeb mieszkańców, po ich skorelowaniu z aktualną pozycją gminy i perspektywami rozwoju, zostaną zestawione i uwzględnione przy opracowaniu strategii w zakresie jej celów, priorytetów oraz projektów inwestycyjnych i społecznych.
Strategia Rozwoju Gminy jest dokumentem niezbędnym, miedzy innymi przy ubieganiu się o środki zewnętrzne (krajowe, Unii Europejskiej i inne).

Ankieta skierowana jest do:

 • mieszkańców gminy,
 • podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy,
 • stowarzyszeń,
 • fundacji oraz organizacji społecznych,
 • osób przebywających na terenie gminy.
Dostępna również w wersji papierowej
w Biurze Obsługi Interesanta (parter)

Ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane
wyłącznie w formie zbiorczej.

Wypełnione ankiety prosimy dostarczać do siedziby

Urzędu Gminy Wałcz do dnia 13 maja 2016 r.

( Biuro Obsługi Interesanta lub pokój nr 20).

 • PDF
 • Drukuj
 • Środa, 20.04.2016 r.
partnerstwodrawyStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” zaprasza przedsiębiorców, rolników oraz osoby fizyczne na spotkanie inaugurujące powstanie spółdzielni energetycznej na obszarze działania LGD. Docelowo planowane jest pozyskanie wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego, co spowoduje wyjątkowo atrakcyjne finansowanie inwestycji fotowoltaicznych do 40 KW, znacznie przekraczające dotychczasowe instrumenty wsparcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
Spotkanie odbędzie się 25 kwietnia(poniedziałek w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie ul. Wolności 6  o godz.16.00.
Serdecznie zapraszamy.

Więcej…

Strona 4 z 19