Ważne komunikaty
 • PDF
 • Drukuj

Ankieta na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Wałcz na lata 2016-2025

 • Piątek, 22.04.2016 r.

Szanowni Państwo,

w związku z trwającymi pracami nad stworzeniem nowej Strategii Rozwoju Gminy Wałcz na lata 2016-2025, uprzejmie prosimy Państwa o wypełnienie poniższej ankiety.
Państwa opinie, jako cenne i ważne źródło informacji na temat konkretnych potrzeb mieszkańców, po ich skorelowaniu z aktualną pozycją gminy i perspektywami rozwoju, zostaną zestawione i uwzględnione przy opracowaniu strategii w zakresie jej celów, priorytetów oraz projektów inwestycyjnych i społecznych.
Strategia Rozwoju Gminy jest dokumentem niezbędnym, miedzy innymi przy ubieganiu się o środki zewnętrzne (krajowe, Unii Europejskiej i inne).

Ankieta skierowana jest do:

 • mieszkańców gminy,
 • podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy,
 • stowarzyszeń,
 • fundacji oraz organizacji społecznych,
 • osób przebywających na terenie gminy.
Dostępna również w wersji papierowej
w Biurze Obsługi Interesanta (parter)

Ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane
wyłącznie w formie zbiorczej.

Wypełnione ankiety prosimy dostarczać do siedziby

Urzędu Gminy Wałcz do dnia 13 maja 2016 r.

( Biuro Obsługi Interesanta lub pokój nr 20).

 • PDF
 • Drukuj
 • Środa, 20.04.2016 r.
partnerstwodrawyStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” zaprasza przedsiębiorców, rolników oraz osoby fizyczne na spotkanie inaugurujące powstanie spółdzielni energetycznej na obszarze działania LGD. Docelowo planowane jest pozyskanie wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego, co spowoduje wyjątkowo atrakcyjne finansowanie inwestycji fotowoltaicznych do 40 KW, znacznie przekraczające dotychczasowe instrumenty wsparcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
Spotkanie odbędzie się 25 kwietnia(poniedziałek w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie ul. Wolności 6  o godz.16.00.
Serdecznie zapraszamy.
 • PDF
 • Drukuj

Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa 2016

 • Środa, 13.04.2016 r.

zdd_2016Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie – w imieniu Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza serdecznie jednostki samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego, organizacje i stowarzyszenia, szkoły oraz instytucje kultury, do czynnego uczestnictwa w Zachodniopomorskich Dniach Dziedzictwa  2016. Hasło tegorocznej edycji brzmi: „Pamięć miejsc i ludzi” i przywołuje na myśl wspomnienia zachowane w ludzkich sercach i umysłach, ale także te symboliczne, tkwiące w przestrzeni naszego regionu, na Pomorzu Zachodnim, w miejscach istniejących bądź bezpowrotnie utraconych z powodu trudnej historii tego terenu.

Więcej: Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa 2016

 • PDF
 • Drukuj
 • Wtorek, 05.04.2016 r.

Alcetel

Więcej…

Strona 5 z 20