• PDF
 • Drukuj

Dzień Edukacji Narodowej

rozeZ okazji Dnia Edukacji Narodowej składam podziękowania i słowa uznania za odpowiedzialną pracę na rzecz kształtowania umysłów i serc młodego pokolenia. Gorąco dziękuję Państwu za zaangażowanie w pracę oświatową.
Życzę, aby codzienna praca stanowiła dla Państwa źródło satysfakcji, poczucia dobrze spełnionej misji, a przywiązanie i wdzięczność uczniów wynagradzała trudy niełatwej pracy. Niech każdego dnia towarzyszy Państwu pogoda ducha oraz pasja przekazywania wiedzy, kształtowania postaw młodych ludzi i wpływania na ich dobre życiowe wybory.
Proszę przyjąć także życzenia zdrowia,wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz samych dobrych dni w całym roku szkolnym.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Szałowiński

Wójt Gminy Wałcz

Piotr Świderski

 • PDF
 • Drukuj

Szkoła Animatorów Wiejskich

Szkoła Animatorów Wiejskich jest adresowana do osób pracujących na co dzień w środowisku wiejskim: sołtysów, członków Rad Sołeckich, pracowników świetlic lub zwyczajnie osób aktywnych społecznie – czyli osób chcących podnieść swoje kompetencje.

Wszystkie informacje o szkoleniu sa dostepne na stronie www.szansebezdrozy.pl

Więcej: Szkoła Animatorów Wiejskich

 • PDF
 • Drukuj

Narkotyki? Na co mi to

Rozpoczęła się druga edycja kampanii „Narkotyki? Na co mi to” tym razem przebiegająca pod hasłem „Odleć z nami, nie z narkotykami!”. Głównym przekazem kampanii jest myśl: „Nie potrzebuję narkotyków do życia, bo realizuję się w inny, ciekawy dla mnie sposób. Większość osób w moim wieku nie bierze narkotyków, więc również dla mnie normą jest życie bez nich.” (Kampania społeczna przygotowana przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii - NA CO MI TO.)

Więcej: Narkotyki? Na co mi to

 • PDF
 • Drukuj

Pozory mylą ,dowód nie

pozorymylaGminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wałczu przystąpiła do czwartej edycji kampanii edukacyjnej "Pozory mylą ,dowód nie".
Jej celem jest zmiana zachowań sprzedawców ,co do respektowania prawa w zakresie zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim oraz zwiększanie społecznej dezaprobaty dla tego procederu.
Kampania ma w efekcie przeciwdziałać spożywaniu alkoholu wśród osób,które nie ukończyły 18 roku życia.
Akcja zostanie również rozpropagowana wśród miejscowych sklepów ,którym zostaną przekazane plakaty informacyjne. 

Więcej informacji na temat programu znajdą Państwo na stronie www.pozorymyla.pl
lub pod numerem infolinii 0 801 066 366
 • PDF
 • Drukuj

Bezpłatne usługi doradcze.

zachwsieciW ramach realizowanego przez Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych wraz z Partnerem Województwem Zachodniopomorskim projektu „Zachodniopomorskie w Sieci współpraca organizacji wspierających szansą na rozwój regionu”, zachęcamy jednostki samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych zasiadających w ciałach doradczych i konsultacyjnych do korzystania z bezpłatnych usług doradczych w następujących obszarach tematycznych:

Więcej: Bezpłatne usługi doradcze.

 • PDF
 • Drukuj

JEREMIE - Pożyczki dla przedsiębiorców

pfpInicjatywa Jeremie ma na celu wsparcie sektora MŚP ze środków publicznych udostępnionych przez Komisję Europejską, pomagając tym samym w przełamywaniu jednej z największych barier utrudniających dynamiczny rozwój tego sektora gospodarki. Celem Jeremie jest wspieranie lokalnej aktywności gospodarczej poprzez ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania i dostarczanie kapitału na inwestycje tym podmiotom, które z wielu przyczyn mają ograniczony dostęp do bankowych linii kredytowych.

Więcej: JEREMIE - Pożyczki dla przedsiębiorców

Więcej…

Strona 10 z 13