• PDF
 • Drukuj
Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody.

Informujemy mieszkańców miejscowości OSTROWIEC, że w dniu 17 lipca br. w godz. od 9:00 do 11:00 nastąpi przerwa w dosta-wie wody spowodowana pracami przełączeniowymi na sieci wodocią-gowej wykonywanymi przez firmę Energopol.

Za powstałe utrudnienia
przepraszamy
GMINA WAŁCZ
REFERAT DS. GOSPODARKI WODNO—ŚCIEKOWEJ
 • PDF
 • Drukuj

APEL O POMOC W ODBUDOWIE DOMU

zniszczonego w wyniku pożaru w dniu 19 maja 2018r.

w Wałczu Pierwszym (Strączno - Leśniczówka)

pozar1

Zwracamy się z gorącą prośbą o udzielenie pomocy

wieloosobowej rodzinie Państwa Brzostków,

która w wyniku pożaru straciła dom.

Potrzebna jest pomoc zarówno w formie

rzeczowej (materiały budowlane) jak i finansowej.

Pomoc finansową można przekazać

na rachunek bankowy Caritas Parafii Rzymskokatolickiej:

PKO BP SA 1 Oddział Koszalin

60 1020 2791 0000 7002 0234 4976

Koniecznie z dopiskiem: "Robert Brzostek"

Z góry dziękujemy za okazaną pomoc.


 • PDF
 • Drukuj
ujecie_przybkowo
 • PDF
 • Drukuj
Konkursplastyczny
 • PDF
 • Drukuj
PDZLW

Stowarzyszenie LGD

"Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim"

Informacja o trwających naborach:

1/2018: Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

http://partnerstwodrawy.pl/nabory-2014-2020/nabory-2018/nabor-i-2018.html

2/2018:Rozwijanie działalności gospodarczej:

http://partnerstwodrawy.pl/nabory-2014-2020/nabory-2018/nabor-ii-2018.html

3/2018: Zachowanie dziedzictwa lokalnego

http://partnerstwodrawy.pl/nabory-2014-2020/nabory-2018/nabor-iii-2018.html

4/2018:Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury...

http://partnerstwodrawy.pl/nabory-2014-2020/nabory-2018/nabor-iv-2018.html

5/2018: Budowa i przebudowa dróg gminnych i powiatowych

http://partnerstwodrawy.pl/nabory-2014-2020/nabory-2018/nabor-v-2018.html

6/2018 Promowanie obszaru LSR, w tym produktów i usług lokalnych

http://partnerstwodrawy.pl/nabory-2014-2020/nabory-2018/nabor-vi-2018.html


 • PDF
 • Drukuj

Konsultacje_EU

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki"


Zapraszamy mieszkańców naszego obszaru na konsultacje dotyczące naborów wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W najbliższym czasie planowane jest ogłoszenie naborów wniosków na następujące przedsięwzięcia:

1. Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej
2. Rozwijanie działalności gospodarczej
3. Zachowanie dziedzictwa lokalnego
4. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
5. Budowa i przebudowa dróg gminnych i powiatowych
6. Promowanie obszaru LSR

Kalendarz dyżurów Lokalnej Grupy Działania

Strona 1 z 14