Turystyka kajakowa

  • PDF
  • Drukuj
PŁYTNICA - prawy dopływ Gwdy ma swe źródła w okolicach wsi Łabędź 7 km na pd. od Szczecinka. W górnym biegu przepływa przez siedem malowniczych jezior.
W środkowym biegu, powyżej Sypniewa zarośnięta i zawalona drzewami. Szlak kajakowy długości 36 km od wsi Sypniewo do ujścia do Gwdy we wsi Płytnica.
Szlak nieco trudny, malowniczy i niezmiernie uciążliwy ze względu na liczne drzewa powalone w nurcie rzeki. Rzeka ociera się o granice gminy Wałcz w pobliżu miejscowości Czechyń (koło harcówki). To tam właśnie pływał nasz Papież Jan Paweł II.

RURZYCA - prawy dopływ Gwdy, odprowadza wody z sześciu malowniczych, rynnowych jezior m.in. Krępsko Małe, Krępsko Średnie, Krępsko Duże. Źródła w rezerwacie przyrody "Diabli Skok", położonym około 5 km na północ od wsi Szwecja, przy drodze Szwecja Sypniewo. Dogodne do wodowania miejsce znajduje się koło leśnictwa Trzebieszki, przy drodze nr 22 Wałcz - Jastrowie, około 3 km na północny-wschód od Szwecji. Jest szlakiem łatwym, nieuciążliwym i niezwykle malowniczym. Od miejsca wodowania do pstrągarni w Krępsku liczy 19 km. Istnieje możliwość zwiedzenia dwóch jezior (Krępska Długiego i Krępska Małego) położonych powyżej miejsca wodowania, płynąc pod łagodny prąd. Szlak od roku 1993 nosi imię Jana Pawła II.

PIŁAWA - prawy dopływ Gwdy, rzeka wypływa z jeziora Komorze. Miejsce wodowania w okolicach wsi Sikory 6 km na północ od Czaplinka. Szlak kajakowy długości 82 km. Spływ można rozpocząć również od jeziora Lubicko Wielkie koło wsi Łubowo przy drodze nr 174 Czaplinek Szczecinek (76 km). Dostępna dla kajakarzy na całej długości, stanowi szlak łatwy, nieco uciążliwy, ale bardzo malowniczy. Wzdłuż Piławy znajdują się pozostałości umocnień Wału Pomorskiego. Niektóre budowle hydrotechniczne znajdują się w samym korycie Piławy bądź w jego bezpośredniej bliskości. Oczywiście przepływa ona przez gminę Wałcz.

DOBRZYCA - prawy dopływ Piławy, wypływa koło wsi Łysinin, 8 km na wschód od Czaplinka. Szlak łatwy, uciążliwy (szczególnie w górnym i środkowym biegu powyżej wsi Ostrowiec), malowniczy. Dostępna dla kajaków od jeziora Machlino Duże koło wsi Machliny, stanowi szlak długości 59 km.

PlŁAWKA - prawy dopływ Dobrzycy, wypływa z największego akwenu Pojezierza Wałeckiego jeziora Bytyń Wielki. Dostępna ze względu na ochronę przyrody (rezerwat krajobrazowy "Bytyń Wielki") na odcinku 15 km od ujścia do jej dopływu z jeziora Drzewoszewo. Szlak łatwy, a przy niskim stanie wody bardzo uciążliwy.

JEZIORA WAŁECKIE - szlak długości 14 km, poczynając od jeziora Małe Smolno przy drodze Strączno Nakielno. Szlak łatwy, w części uciążliwy, bardzo malowniczy prowadzi poprzez jeziora Wielkie Smolno, Młynek (Zielne) i Raduń do Wałcza.

WAŁECKA PÊTLA KAJAKOWA - szlak długości 45 Km