Działalność pożytku publicznego

1 Oferta realizacji zadania publicznego: Organizacja II Gminnej Olimpiady dla Przedszkolaków. Wtorek, 22 Maj 2018
2 Oferta realizacji zadania publicznego: "Promocja Piłki Nożnej poprzez udział w rozgrywkach KOZPN zespołu JUNIOR STARSZY" Wtorek, 15 Maj 2018
3 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wałcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017. Piątek, 11 Maj 2018
4 Oferta realizacji zadania publicznego: Wyjazd na mistrzostwa Polski Taekwon-do ITF Niedziela, 29 Kwiecień 2018
5 Oferta realizacji zadania publicznego: IX Wałecki Maraton MTB Środa, 18 Kwiecień 2018
6 Oferta realizacji zadania publicznego: Czwartki Lekkoatletyczne Gminy Wiejskiej Wałcz 2018 Środa, 18 Kwiecień 2018
7 Rozpatrzenie ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2018. Poniedziałek, 26 Marzec 2018
8 Protokół z naboru kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert Czwartek, 15 Marzec 2018
9 Oferta realizacji zadania publicznego: Wyjazd na zawody sportowe. Wtorek, 27 Luty 2018
10 Ogłoszenie Wójta Gminy Wałcz o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert Poniedziałek, 26 Luty 2018