Działalność pożytku publicznego

1 Oferta na realizację zadania publicznego - "Organizacja obozu sportowego - udział w zawodach sportowych" Sobota, 20 Maj 2017
2 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wałcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016 Piątek, 12 Maj 2017
3 Oferta na realizację zadania publicznego: "Wałeckie Czwartki Lekkoatletyczne" Środa, 19 Kwiecień 2017
4 Oferta na realizację zadania publicznego: "Lekkoatletyka w Gminie Wałcz" Czwartek, 30 Marzec 2017
5 Oferta na realizacji zadania publicznego - "VIII Wałecki Maraton MTB" Piątek, 24 Marzec 2017
6 Rozpatrzenie ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2017. Wtorek, 21 Marzec 2017
7 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Wałcz. (2017) Poniedziałek, 13 Luty 2017
8 Oferta realizacji zadania publicznego - "Ferie zimowe na sportowo". Środa, 8 Luty 2017
9 Oferta realizacji zadania publicznego - "Upowszechnianie sportów zimowych wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację wyjazdów na lodowisko w okresie ferii zimowych". Środa, 1 Luty 2017
10 Oferta realizacji zadania publicznego - "Rozpowszechnianie Sportu Szkolnego w Gminie Wałcz. Organizacja obozu sportowego - udział w testach sportowych". Środa, 18 Styczeń 2017