• PDF
 • Drukuj

Pozory mylą ,dowód nie

pozorymylaGminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wałczu przystąpiła do czwartej edycji kampanii edukacyjnej "Pozory mylą ,dowód nie".
Jej celem jest zmiana zachowań sprzedawców ,co do respektowania prawa w zakresie zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim oraz zwiększanie społecznej dezaprobaty dla tego procederu.
Kampania ma w efekcie przeciwdziałać spożywaniu alkoholu wśród osób,które nie ukończyły 18 roku życia.
Akcja zostanie również rozpropagowana wśród miejscowych sklepów ,którym zostaną przekazane plakaty informacyjne. 

Więcej informacji na temat programu znajdą Państwo na stronie www.pozorymyla.pl
lub pod numerem infolinii 0 801 066 366
 • PDF
 • Drukuj

Bezpłatne usługi doradcze.

zachwsieciW ramach realizowanego przez Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych wraz z Partnerem Województwem Zachodniopomorskim projektu „Zachodniopomorskie w Sieci współpraca organizacji wspierających szansą na rozwój regionu”, zachęcamy jednostki samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych zasiadających w ciałach doradczych i konsultacyjnych do korzystania z bezpłatnych usług doradczych w następujących obszarach tematycznych:

Więcej: Bezpłatne usługi doradcze.

 • PDF
 • Drukuj

JEREMIE - Pożyczki dla przedsiębiorców

pfpInicjatywa Jeremie ma na celu wsparcie sektora MŚP ze środków publicznych udostępnionych przez Komisję Europejską, pomagając tym samym w przełamywaniu jednej z największych barier utrudniających dynamiczny rozwój tego sektora gospodarki. Celem Jeremie jest wspieranie lokalnej aktywności gospodarczej poprzez ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania i dostarczanie kapitału na inwestycje tym podmiotom, które z wielu przyczyn mają ograniczony dostęp do bankowych linii kredytowych.

Więcej: JEREMIE - Pożyczki dla przedsiębiorców

 • PDF
 • Drukuj

Przedszkole "Dziecięcy Ogród"

Przedszkole dziecięcy OgródInformujemy, iż trwają zapisy do Niepublicznego Przedszkola "Dziecięcy Ogród" w Ostrowcu. Więcej informacji na stronie www.dzieciecyogrod.pl
 • PDF
 • Drukuj

Produkt Tradycyjny z Szwecji

 

Kiszka szwedzka została wpisana na listę Produktów Tradycyjnych w dniu 6.03.2012 r. Wniosek został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Szwecji. Wytwarzanie, ochrona i promocja żywności wysokiej jakości odgrywają w państwach Unii Europejskiej coraz bardziej znaczącą rolę.

Więcej: Produkt Tradycyjny z Szwecji

 • PDF
 • Drukuj

Masz Głos, Masz Wybór

www.maszglos.plFundacja im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów informuje o rozpoczęciu VII edycji akcji Masz Głos, Masz Wybór. Celem tegorocznych działań jest usprawnienie komunikacji między władzą lokalną a mieszkańcami, a także zachęcenie do świadomego i odpowiedzialnego udziału w wyborach parlamentarnych poprzez włączenie się do kampanii profrekwencyjnej. Akcja skierowana jest do organizacji pozarządowych, parafii, spółdzielni, bibliotek, samorządów studenckich, domów kultury, mediów oraz grup nieformalnych.Szczegóły na stronie www.maszglos.pl

Więcej…

Strona 10 z 12