• PDF
 • Drukuj
 • Piątek, 11.05.2018 r.
Konkursplastyczny
 • PDF
 • Drukuj
 • Czwartek, 10.05.2018 r.
PDZLW

Stowarzyszenie LGD

"Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim"

Informacja o trwających naborach:

1/2018: Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

http://partnerstwodrawy.pl/nabory-2014-2020/nabory-2018/nabor-i-2018.html

2/2018:Rozwijanie działalności gospodarczej:

http://partnerstwodrawy.pl/nabory-2014-2020/nabory-2018/nabor-ii-2018.html

3/2018: Zachowanie dziedzictwa lokalnego

http://partnerstwodrawy.pl/nabory-2014-2020/nabory-2018/nabor-iii-2018.html

4/2018:Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury...

http://partnerstwodrawy.pl/nabory-2014-2020/nabory-2018/nabor-iv-2018.html

5/2018: Budowa i przebudowa dróg gminnych i powiatowych

http://partnerstwodrawy.pl/nabory-2014-2020/nabory-2018/nabor-v-2018.html

6/2018 Promowanie obszaru LSR, w tym produktów i usług lokalnych

http://partnerstwodrawy.pl/nabory-2014-2020/nabory-2018/nabor-vi-2018.html


 • PDF
 • Drukuj
 • Wtorek, 17.04.2018 r.

Konsultacje_EU

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki"


Zapraszamy mieszkańców naszego obszaru na konsultacje dotyczące naborów wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W najbliższym czasie planowane jest ogłoszenie naborów wniosków na następujące przedsięwzięcia:

1. Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej
2. Rozwijanie działalności gospodarczej
3. Zachowanie dziedzictwa lokalnego
4. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
5. Budowa i przebudowa dróg gminnych i powiatowych
6. Promowanie obszaru LSR

Kalendarz dyżurów Lokalnej Grupy Działania

 • PDF
 • Drukuj
 • Piątek, 13.04.2018 r.
surv2018

Więcej…

Strona 3 z 58