Konkurs

"OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W GMINIE WAŁCZ"

Regulamin konkursu

Zarządzenie Wójta Gminy Wałcz

Wynik Konkursu