UWAGA - Zmiana adresu BIP

Informujemy, iż z dniem 1.02.2012 obowiązywać będzie nowy adres Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wałcz:
www.bip.gminawalcz.pl.
Jednocześnie informujemy, że informacje dotyczące przetargów (sprawy wszczęte do dnia 1.02.2012) będą prowadzone do zakończenia postępowania na dotychczasowej stronie. Dotychczasowy portal BIP zostanie udostępniony jako wersja archiwalna.