Konkurs ofert na realizację zadań publicznych.

ROZPATRZENIE OFERT NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W ROKU 2012