Bezpłatne usługi doradcze.

USŁUGI DORADCZE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tematyka doradztwa:

Odbiorcy usług doradczych: pracownicy urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych z terenu województwa zachodniopomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem osób odpowiedzialnych za współpracę władz lokalnych z organizacjami pozarządowymi (pełnomocnicy ds. organizacji pozarządowych).

Doradcy: Magdalena Pieczyńska, Łukasz Cieśliński

DORADZTWO DLA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Tematyka doradztwa:

Odbiorcy usług doradczych: przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu województwa zachodniopomorskiego – osoby będące członkami ciał doradczych i konsultacyjnych szczebla lokalnego (gmina, powiat) i regionalnego (województwo), przede wszystkim Rad Działalności Pożytku Publicznego, komisji konkursowych i in.

Osoby zainteresowane doradztwem prosimy o kontakt z biurem projektu (tel. 094 340 35 23) w celu ustalenia terminu i miejsca doradztwa oraz rozpoznania dokładnych potrzeb w aspekcie planowanego wsparcia doradczego.

Doradztwo w zależności od potrzeb odbywać się będzie drogą telefoniczną, elektroniczną lub poprzez bezpośrednie spotkanie z doradcami, w siedzibie KCWIS lub w miejscu siedziby/zamieszkania osoby korzystającej z doradztwa, do momentu wyczerpania puli godzin doradczych.

Aktualne informacje na temat działań projektowych dostępne są na stronie www.kcwis.org.pl w zakładce: projekty/Zachodniopomorskie w Sieci