Nowy wzór Deklaracji

W związku ze zmianą sposobu naliczania opłat za odbiór odpadów komunalnych poniżej publikujemy nowy wzór Deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


WZÓR DEKLARACJI - [PDF]

WZÓR DEKLARACJI - [DOC]