Komunikat o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej.

Operator ENEA S.A. informuje, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjno - modernizacyjnych urządzeń energetycznych nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej. Szczegóły w poniższych załącznikach: