Harmonogram spotkań konsultacyjnych

partnerstwodrawyHarmonogram spotkań konsultacyjnych
przed naborami na działania:
Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Rozwijanie działalności gospodarczej
Realizowanych przez Lokalną Grupę Działania
„Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”
Szczegóły na: www.partnerstwodrawy.pl