Podstawa prawna działalności GOPS Wałcz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa w oparciu o przepisy: