Programu współpracy Gminy Wałcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

Program współpracy.pdf (PDF)

Zarządzenie nr 73-2016.pdf (PDF)