Projekt K019/16 - Szkoła Podstawowa w Chwiramie.

Projekt_K019_16

Harmonogram  Projektu realizowanego w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie RPZP.08.05.00-32-K019/16 pn. „Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie  w ramach Kontraktu Samorządowego”

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

DEKLARACJA UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE