Harmonogram  Projektu realizowanego w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie RPZP.08.05.00-32-K019/16 pn. „Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie  w ramach Kontraktu Samorządowego”