Złote Kłosy Gminy Wałcz

Honorowe wyróżnienie ,,Złote Kłosy Gminy Wałcz” przyznawane jest raz w roku osobom fizycznym, osobom prawnym, instytucjom państwowym, organizacjom społecznym, zawodowym i gospodarczym oraz innym jednostkom organizacyjnym, które całokształtem działalności zawodowej i społecznej, względnie realizacją swoich zadań znacząco przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego, turystycznego lub społecznego rozwoju Gminy Wałcz i jego promocji, albo szczególnymi osiągnięciami indywidualnymi rozsławiły jej imię.

Uchwała Nr XXIII/133/ 2012 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przyznawania i wręczania honorowego wyróżnienia - Złote Kłosy Gminy Wałcz.


Regulamin przyznawania Honorowego wyróżnienia „ZŁOTE KŁOSY Gminy Wałcz”

Wniosek o przyznanie wyróżnienia - Osoby fizyczne.
Wniosek o przyznanie wyróżnienia - Osoby prawne.

ZŁOTE KŁOSY GMINY WAŁCZ - EDYCJA 2013