Spotkanie dla przedsiębiorców - Nowa perspektywa UE

Starosta Powiatu Wałeckiego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu wraz ze wszystkimi samorządami powiatu wałeckiego przygotowują dokument strategiczny związany z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego na lata 2014-20 pn. „Kontrakt Samorządowy”.

Zapraszamy przedsiębiorców pragnących ubiegać się o środki Unii Europejskiej w nowej perspektywie na lata 2014-20  na spotkanie na którym omówione zostaną możliwości wsparcia oraz wpisania propozycji projektów do dokumentu Kontraktu Samorządowego.

Szczególnie zapraszamy przedsiębiorców, którzy w nowej perspektywie planują pozyskać środki na:

Zapraszamy przedsiębiorców pragnących ubiegać się o środki Unii Europejskiej w latach 2015-20 na spotkanie, które odbędzie się w dniu 30 marca 2015 r  w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej ul. Wojska Polskiego 99 bud. Nr 7 (aula) o godz. 16.00.