• PDF

Spotkania z ekologią

  • Czwartek, 16.11.2017 r.

W okresie od 24 października do 6 listopada Urząd Gminy w Wałczu przy współpracy firmy Altvater Sp. z o.o. przeprowadził 9 zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Wałcz, poświęconych segregowaniu odpadów powstających w gospodarstwie domowym. Szkoły mogły w ten sposób skorzystać z poszerzenia przez uczniów wiedzy na temat prawidłowej segregacji odpadów.

Podczas pogadanki edukacyjnej słuchacze mogli uzyskać informacje o segregacji, odzysku i prawidłowej utylizacji odpadów. Jednym z celów zajęć o segregacji odpadów jest uświadomienie uczestnikom prelekcji, że nasze codzienne zakupy mają wpływ na środowisko i są pierwszym krokiem w ograniczaniu ilości odpadów komunalnych.

Dodatkowo edukacja ekologiczna dotycząca recyklingu pozwala kształtować pozytywne nawyki związane z wielokrotnym wykorzystywaniem przedmiotów oraz rozwijać poczucie odpowiedzialności za stan środowiska oraz uświadomić dzieciom od najmłodszych lat, że codzienne czynności, w tym segregowanie i prawidłowa utylizacja odpadów, mają ogromne znaczenie dla przyrody.

Podsumowaniem każdego spotkania było przeprowadzanie z uczniami przykładowej segregacji odpadów na poszczególne frakcje w oparciu o zdobytą w trakcie prelekcji wiedzę. Dodatkowo w każdej ze szkół wystawiona zostanie ścieżka edukacyjna, przy której uczniowie będą mogli aktywnie pogłębić swoją wiedzę nt. segregacji i zagospodarowania odpadów.