• PDF

Narada sołtysów

  • Piątek, 31.07.2009 r.
kajaki1m22 lipca 2009r. odbyła się narada sołtysów z terenu gminy Wałcz. Sołtysi wizytowali wieś Ostrowiec i Szwecję. Podczas tych odwiedzin oglądali zagospodarowanie skwerków wiejskich, place zabaw, świetlice i oczyszczalnie ścieków.
Celem wizyty była wymiana doświadczeń pomiędzy sołectwami. Narada połączona została ze spływem kajakowym od miejscowości Trzebieszki do Wrzosów i zakończona została debatą dotyczącą upiększania wsi.